PEYGAMBER(S.A.V) EFENDİMİZİN HAYATIPEYGAMBER  EFENDİMİZ (S.A.V)IN  HAYATI;

 

SOYU: Peygamberimiz (s.a.v) Hz.İbrahim (a.s) neslindendir.

 

İsmi: Hazreti Muhammed Mustafa (a.s.v.)  bin Abdullah bin Abdumuttalib bin Haşim bin Abdulmenaf…..bin Hazreti İsmail (a.s.) bin Hazreti  İbrahim (a.s.) dir.

 

Annesi: Vehebin kızı Hz. Amine dır.

 

DOĞUMU: Peygamberimiz (s.a.v) 20 Nisan 571 Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke şehrinde dünyaya geldi. Doğumundan iki ay kadar önce babası Abdullah(r.a.) Suriye seyahatinden dönerken Medine’de rahatsızlanarak vefat etmiş ve orada defin edilmiştir.

 

ÇOCUKLUĞU: Hazreti Muhammed (Sallallahu aleyhi ve selem)Süt anne için doğumunun ilk ayında Havazın kabilesinin Sa’d oğulları kolundan Halime’ye verdiler. Peygamberimiz(s.a.v) süt annesi Halime’ nin yanında 4 sene kaldı.Süt annesi diyorki: Peygamber’imiz(s.a.v) 2 aylık iken emekledi. 3 aylık olunca ayakta durur, 4 aylık iken duvara tutunarak yürürdü. 5 aylık iken yürüdü. 6 aylık iken çabuk yürümeğe başladı. 7 aylık iken her tarafa gider oldu. 8 aylık iken anlaşılacak şekilde, 9 aylık iken gayet açık konuşmaya başladı. 10 aylık iken ok atmaya başladı

 

İlk konuşması;

 

-”Lailahe illallahü vallahü ekber. Velhamdu lillahi rabbil alemin” Dedi.

 

Süt annesi Halime Peygamberimizi 4 yaşından sonra Mekke’ye getirerek annesi Hz. Amine’ye teslim etti. 6 yaşında iken annesi ile birlikte Medine’ye gelerek babasının kabrini ziyareti ettiler .Mekke’ye dönüşleri sırada Ebva denilen köyde Peygamberimizin annesi Hz. Amine rahatsızlanarak vefat etti.Ve orada defin edildi.Peygamberimiz(s.a.v)i amcası Zübeyr Mekke’ye getirerek dedesi Abdülmuttalib’e teslim etti.Peygamberimiz(s.a.v) 8 yaşında iken dedesi Abdulmuttalib vefat etti.

 

GENÇLİĞİ: Dedesini ölümünden sonra yirmi beş yaşına kadar amcası ebutalibin himayesinde kaldı.amcasıyla beraber ticaretle uğraşır kervanlara eşlik ederdi.ficar savaşına katılmış hılfül füdül cemiyetine üye olmuştur.işinde dürüst olduğu için Mekkeli`ler ona muhammedül emin adını vermişlerdir.

 

EVLİLİĞİ:Ticaret hayatında tanıştığı Hz. Hatice ile evlendi.Efendimiz  yirmi beş yaşında Hz. Hatice ise kırk yaşındaydı.Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Haticeden ikisi erkek dördü kız olmak üzere (sırasıyla Kasım,Zeynep,Rukiye,Ümmügülsüm,Fatma veAbdullah adlarında)altı çocuğu oldu.Bir de Hz. Mariyeden  İbrahim adında bir çocuğu oldu.toplam :7 çocuğu olmuştur.bunların dördü kız üçü erkektir.

 

PEYGAMBERLİK (İLK VAHİY): Mekke-i Mükerremede610 yılnda Nur dağının hira mağarasında 40 Peygamberimiz yaşında Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla kendisine peygamberlik görevi verildi.

 

İLK MÜSLÜMANLAR:Peygamberimiz(s.a.s) İslam’ı tebliğe başlerken ilk olarak hanımı Hz.Hatice,azadi kölesi zeyd bin harise,amcasının oğlu Hz.Ali ve en yakın arkadı Hz. Ebu Bekir(r.a) Müslüman olmuşlardır.

 

HİCRETİ:Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla davet açıktan başlamış,bununla birlikte boykot ve işkence dönemi başlamıştır.Efendimiz(s.a.s) İslamiyeti daha kolay yaymak için Mekke’den Medine’ye 20Eylül 622 yılında Ebubekir(r.a) ile birlikte Hicret etmişlerdir.

 

SAVAŞLARI:Peygamberimiz(s.a.v) 19 Savaşa katılmıştır. Onlardan bazıları :Sırasıyla;Bedir (623),Uhud(625),Beni mustalık(626)Hendek(627)Hayber(628)Muta(629)  savaşları,Ve(628)deHudeybiye musalahası ve (630)da Mekke'nin fethi gerçekleşmiştir. Müslümanlar ilk defa Uhud savaşında yenilgiye uğramışlardır.Daha sonra Peygamberimiz(s.a.v) Hayber,Tebük,Taif seferleri yapmış.Mekke’nin fethi ile büyük bir başarı elde etmiştir.

 

VEFATI:Mekke’nin fethinden sonra Peygamberimiz(s.a.v) son kez Müslümanların karşısına çıkıp veda hutbesini okumuştur.63 yaşında Rebiülevel ayının Pazartesi günü 8 Haziran  632 yılında Medine’de vefat etmiştir. Ve Ravza-i Mutahhara’da defin edilmiştir.Aleyhissalatu Vesselam..

 


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !